Aarhus Tech

Your ePortfolio

1. AARHUS TECH Erhvervsuddannelser

Velkommen til AARHUS TECH

AARHUS TECH er en selvejende institution med en bestyrelse, der har tilknytning til det lokale erhvervsliv og de brancheområder, som skolen dækker. Arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter er ligeligt repræsenteret i bestyrelsen.

Skolen i tal

 • 30 erhvervsuddannelser
 • Tre tekniske gymnasier
 • En lang række forskellige efteruddannelseskurser
 • Kurser for ca. 5.500 elever i 8., 9. og 10. klasse
 • 3.100 årselever og kursister
 • 475 medarbejdere
 • 370 mio. kr. i årsomsætning (2016).

Kerneydelserne

AARHUS TECHs vigtigste opgave er at udbyde de uddannelser og kurser, som de uddannelsessøgende og erhvervslivet i Østjylland har behov for.

Som erhvervslivets skole er det vores mål at gøre viden til erhvervskompetence og sørge for, at de uddannelsessøgende får den bedste undervisning til brug i deres fremtidige karriere. På den måde kan vi være med til at sikre, at erhvervslivet får medarbejdere med de rigtige kompetenceprofiler.

Skolen udbyder en række forskellige uddannelser og kurser, som kan opdeles i fire hovedområde:

 • Erhvervsuddannelser
 • EUX
 • Teknisk Gymnasium
 • Voksen- og efteruddannelser.

Områderne dækker ungdomsuddannelser og mange voksen- og efteruddannelser.

 
 

 
Powered by: itslearning